MENU

Phương Thức Thanh Toán

Thẻ tín dụng

Khoe Dep USA Inc. chấp nhận thanh toán các đơn hàng nội địa/quốc tế qua:

Visa - MasterCard - American Express - Discover.

 

Paypal 

Paypal là hình thức thanh toán nhanh gọn và an toàn. Chỉ cần kích chuột vào tùy chọn Paypal và tiến hành giao dịch.

 

Thanh toán điện tín

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng tất cả các thông tin ngân hàng để thực hiện giao dịch qua email. Mọi thanh toán điện tín US thường được xuất trong vòng 24-48 giờ, đơn hàng của bạn sẽ được giữ cho đến khi chúng tôi nhận được điện tín. Một khi chúng tôi nhận được chuyển khoản đầy đủ của bạn, gói hàng của bạn sẽ được vận chuyển vào ngày làm việc tiếp theo của USPS theo ngày đăng ký trên đơn hàng.

 

Chi phiếu và Lệnh chuyển tiền

Khoe Dep USA Inc. chấp nhận thanh toán bằng chi phiếu cá nhân, chi phiếu ngân hàng, và các Lệnh chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền, chi phiếu cá nhân và chi phiếu ngân hàng thường chờ khoảng 7-10 ngày làm việc trước khi xuất. Ngay sau khi các lệnh chuyển tiền được giải ngân, đơn hàng của bạn sẽ được gửi đi bằng USPS

 

Thanh toán: Khoe Dep USA Inc.

621 Tully Road., Suite 108.

San Jose. CA 95111 USA